Modernizacija dizala (liftova) E-flex

14.03.2011
E-flex moderni koncept dizala

Održivo dizalo koje se uklapa i u svaku zgradu.

e-Flex = Dizalo + Eco + Compact + Modular

e-Flex je ThyssenKrupp-ov novi koncept strojarnice osobnog dizala. To je posebno dizajnirano dizalo kako bi dalo maksimalnu fleksibilnost bilo u postojećim oknima ili u novim instalacijama.

e-Flex je visoko učinkovito i za okoliš neškodljivo dizalo što je postignuto kroz njegove nove značajke, kao što su bezreduktorski pogon, frekvencijski pretvarač i grupa upravljanja CMC4.

e-Flex odražava naš održivi kompromis učinkovitosti: maksimalna učinkovitost sa smanjenom potrošnjom energije radi bezreduktorskog pogona, frekvencijskog pretvarača, LED, automatatskog prekidača za svjetlo kada kabina stoji, dostupnost svima.

 

Detaljnije o e-Flex dizalima.

povratak