Nove instalacije

Izvanredna kvaliteta - Inovativne tehnologije - Pouzdanost - Iznimna trajnost

Naši proizvodi poznati su po izvanrednoj kvaliteti i inovativnim tehnologijama, pouzdanosti te izuzetnoj trajnosti proizvoda. Prilikom kupnje naših proizvoda možete biti sigurni da ćete dobiti proizvode visoke kvalitete koji su sukladni svim važećim standardima i naputcima EU, ispunjavaju najstroža pravila kvalitete i proizvedeni su u tvornicama koje posjeduju (EN) ISO 9001:2000 certifikat.

ThyssenKrupp Dizala isporučuje sljedeće proizvode:

  • Osobna i teretna dizala (hidraulična dizala, električna dizala, dizala sa i bez strojarnice, panoramska dizala...)
  • Pokretne stepenice i trake
  • Najširi spektar rješenja za osobe s invaliditetom (kose stubišne i vertikalne platforme, liftovi za bazene...)
  • Ukrcajne mostove

... i osigurava punu podršku u:

  • Planiranju i savjetovanju
  • Montaži
  • Održavanju i modernizaciji
  • 24 h servisu